Головна

Історія факультету

Вчена рада

Кафедри

Керівництво

Юридична клініка
  Кримінологічна лабораторія

Консультаційний центр

Абітурієнту

Студенту

Наукове життя

Foreign students

Інформаційний пакет

Міжнародне співробітництво
Головна Контакти Карта сайту
Архів новин
Контакти
Фотогалерея
Випускники факультету
English version
Профспілкова організація

Наукова робота


Наукова направленість діяльності кафедри:

Дослідження питань у сферах організації та функціонування судової влади, прокуратури, адвокатури, інших правоохоронних органів у межах факультетської теми «Принцип верховенства права як основа формування правової держави і громадянського суспільства».

Єдина наукова тема кафедри – «Правозахисна діяльність суду та правоохоронних органів України».

Пріоритет у наукових дослідженнях кафедри віддано проблемам організації та діяльності органів прокуратури. Протягом десятиріч ця важлива державна інституція була і залишається дієвим важелем дотримання законності в діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, забезпечення правової захищеності громадян і налагодження належного функціонування усіх ланок державного механізму.

Працівники кафедри (Руденко М.В., Борисов Г.В.) мають багаторічний досвід роботи в органах прокуратури як колишнього Союзу Радянських Соціалістичних Республік, так і незалежної України.

Теми досліджень кафедри:

 1. Місце прокуратури в державному механізмі, проблеми удосконалення її функцій і повноважень.
 2. Правові проблеми організації й управління в діяльності органів прокуратури, демократизації внутрішньослужбових відносин у прокуратурі
 3. Правовий статус Генерального прокурора України та його заступників і проблеми його удосконалення на конституційному та законодавчому рівнях.
 4. Шляхи удосконалення правових і інших гарантій незалежного виконання прокурорами їхніх обов’язків.
 5. Система та структура судів загальної юрисдикції, компетенція судів. Правовий статус місцевих, апеляційних судів, вищих спеціалізованих судів і Верховного суду України. Шляхи вдосконалення судової системи України в межах судово-правової реформи, забезпечення доступності правосуддя. Розвиток спеціалізації судів.
 6. Роль, завдання та проблеми удосконалення правового регулювання діяльності адвокатури України. Форми організації діяльності адвокатури, адвокатське самоврядування.
 7. Форми участі адвокатів у наданні правової допомоги населенню. Участь адвокатів у різних видах судового процесу.

Перелік видань кафедри правосуддя за 2008-2012 н.р.

 

1.Руденко М. В.  «Прокуратура України: Академічний курс» (2005).

2. Руденко М. В.  Прокурор у галузі охорони довкілля: сутність, завдання повноваження» (2005).

3. Руденко М. В.  «Прокурор у цивільному процесі України: сутність, завдання, повноваження» (2006)

4. Руденко М. В., Рибалко Г. С., Говоруха М. М.  «Судова влада та правоохоронні органи України» (2007).

5. Прокурор у виконавчому провадженні: основи організації і діяльності: Навчальний посібник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / М.М. Говоруха, М.В. Руденко, Г.П. Середа. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. – 376 с.

6. Руденко М. В.  «Прокурор в адміністративному судочинстві України: правові, теоретичні та прикладі проблеми» (2010).

Статті у виданнях, що мають імпакт-фактор:

1. Руденко М. В. Незалежність господарського правосуддя як гарантія свободи підприємництва // Юридичний вісник України. – 2008. - № 9.

2. Руденко М. В. На захисті інтересів громадянина і держави // Юридичний вісник України. – 2008. – 31 травня – 6 червня. - №22.

3. Руденко М. В. Представництво прокурором інтересів громадянина або держави в господарському судочинстві (вступ з принципових питань) // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2008. - №2. – С. 73-78

4. Руденко М. В. Роль прокуратури у захисті прав людини і публічних інтересів поза кримінально-правовою сферою // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія «Право». Випуск 2(4). – 2008. – С. 19-26.

5. Руденко М. В. Участь прокурора у цивільному процесі на різних етапах становлення вітчизняного законодавства // Вісник Верховного Суду України. – 2008. - №9. – С. 94-98.

6. Бондаренко О. О., Степанюк Р. Л. Проблеми порушення кримінальних справ про злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів // Український вісник психоневрології. – Том 16, вип. 3 (56), додаток – 2008. – С. 160.

7. Руденко М. В. Роль прокуратури поза межами кримінального судочинства // Вісник прокуратури. – 2009. – №1.- С. 89-96.

8. Руденко М. В. Роль прокуратури поза мажами кримінального судочинства: сучасна українська модель // Юридичний журнал – 2009. – №4. – С.53–59.

9. Руденко М. В. Адміністративна юстиція у незалежній Україні: основні етапи становлення та розвитку // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Серія «Право» – 2009. – №6. – С.7–11.

10. Руденко М. В. Актуальні проблеми представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави у цивільному судочинстві // Вісник Національної академії України. – 2009. – №3. – С.67–71.

11. Рибалко Г. С. Форми і методи захисту прокуратурою прав і свобод людини та громадянина  // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія  «Право». – 2009. - № 872.– С. 45-49.

12. Руденко М. В. Місце і роль прокуратури у сучасному цивільному процесі України: правові, теоретичні та  прикладні  проблеми // Вісник прокуратури. – 2010. – №2. – С. 81–90.

13. Руденко М. В. Прокурор у сучасному цивільному процесі // Юридичний вісник України, 6–12 березня 2010р. - №10.

14. Руденко М. В. Наглядова функція прокуратури та ії закріплення у майбутньому України про прокуратуру // Юридичний вісник України №15. -  10–16 квітня. -  2010 р.

15. Руденко М. В. Наглядова функція прокуратури та ії закріплення у новій редакції Закону України «Про прокуратуру» // Вісник прокуратури – 2010.–№4.–С.12–18.

16. Рибалко Г. С. Призначення прокурорського нагляду за додержанням прав і свобод людини та громадянина // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія  «Право». – 2010. – № 934. – С. 64-67.

17. Бондаренко О.О. Проблеми судово-медичного освідування у кримінальному процесі // Право і безпека. – 2010. – № 3 (35). – С. 169-172.

18. Магда С. О. До питання діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в умовах надзвичайних адміністративно-правових режимів // Вісник Харківського Національного Університету ім. В. Н. Каразіна. Серія  «Право». – 2010. ? № 872. – С. 151-154.

19. Магда С. О.  До питання про поняття надзвичайних адміністративно-правових режимів // Вісник Харківського Національного Університету ім. В. Н. Каразіна. Серія  «Право». – 2010. ? № 919. – С. 98-100.

20. Рибалко Г. С. Функція прокуратури з нагляду за додержанням і застосуванням законів // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія  «Право».  – 2011. – № 945.  – С. 300-303.

21. Магда С. О.  Деякі аспекти адміністративної відповідальності за невиконання заходів надзвичайних адміністративно-правових режимів // Вісник Харківського Національного Університету ім. В. Н. Каразіна. Серія  «Право».  – 2011. – № 945. – 171 – 174.

22. Магда С. О.  До питання про право власності в умовах правового режиму воєнного і надзвичайного стану // Вісник Харківського Національного Університету ім. В. Н. Каразіна. Серія  «Право». – 2011. – №988. – С. 165 – 168.

23. Руденко М. В. Оскарження прокурором рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб державної виконавчої служби // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2012- № 1.- С. 16-19.

24. Руденко М. В. Правовий статус прокурора в адміністративному судочинстві // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2012. – № 4. – С. 9-15.

25. Руденко М. В. Щодо питання не підміни прокурором державних органів при зверненні до суду з позовом // Вісник прокуратури. – 20012. - № 4. – С. 28-36.

26. Руденко М. В. Прокурор як суб’єкт права про перегляд судових рішень Верховним Судом України // Вісник прокуратури. – 20012. - № 8. – С. 96-104.

27. Руденко М. В. Спеціалізація як принцип побудови прокурорської системи // Вісник національної академії прокуратури. – 2012. - № 1000. - № 3.

28. Руденко М. В. Концептуальні питання участі прокурора у цивільному  судочинстві // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – Серія «Право». – 20012. – С. 233.


29. Магда С. О.  Про порядок виправлення адміністративним судом описок і очевидних арифметичних помилок у судовому рішенні // Вісник Харківського Національного Університету ім. В. Н. Каразіна. Серія  «Право».  – 2012. – № 1000. – С. 148-151.

Участь у конференціях: члени кафедри приймали участь у  багатьох конференціях та семінарах, таких як:

 1. «Актуальні питання кримінально-правових наук» (Харків 2005 р.);
 2. «Теорія та практика судової експертизи і криміналістики» (Харків 2005, 2010 рр.); 
 3. «Від громадянського суспільства до правової держави» (Харків 2006- 2011рр.);
 4. «Девіантна поведінка неповнолітніх: проблеми, пошуки, рішення» (Харків 2006 р.);
 5. «Сучасний стан та проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства України» (Харків 2007 р.);
 6. «Проекти КПК та проблеми сучасного стану кримінально-процесуального законодавства» (Харків 2008 р.);
 7. «Право і національна безпека: актуальні проблеми теорії та практики» (Харків 2009 р.);
 8. «Сучасні напрямки профілактики та актуальні проблеми розслідування злочинів, що вчиняються неповнолітніми» (Харків 2009 р.);
 9. «Досудове слідство та дізнання в органах внутрішніх справ: сучасний стан та шляхи удосконалення» (Харків 2011 р.);
 10. «Теорія та практика кримінального судочинства» (Харків 2011 р.);
 11. «Проблеми реформування кримінально-процесуального та кримінального законодавства України» (Харків 2011 р.);
 12. «Юридична осінь 2011 року» (Харків 2011 р.);
 13. «Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України» (Харків 2011-2012 рр.);
 14. «Актуальні проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства та удосконалення діяльності судових і правоохоронних органів України» (Луганськ, 2012 р.).

Тези доповідей:

 1. Руденко М. В. Деякі аспекти реформування господарського правосуддя // Матеріали Третьої міжнародної науково-практичної конференції «Від громадянського суспільства до правової держави». – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008. – С. 14-16.
 2. Руденко М. В. Деякі теоретико-правові аспекти господарського судочинства // Матеріали науково-практичної конференції «Державне регулювання економічних відносин: розвиток законодавства та проблеми правозастосування у господарських судах». – Львів, 16-17 квітня 2008 р. – С. 104-110.
 3. Бондаренко О. О. Проблемні питання затримання особи суддею у кримінальному судочинстві України // Від громадянського суспільства до правової держави. Тези III Міжнародної науково-практичної конференції. - Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008. – С. 242-244.
 4. Бондаренко О. О. Удосконалення юридичної техніки як важливий чинник реформування кримінально-процесуального законодавства України // Проекти КПК та проблеми сучасного стану кримінально-процесуального законодавства: Матеріали науково-практичного семінару (Харків, 6 лютого 2008 р.). – Харків: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2008. – С. 18-20.
 5. Руденко М. В. Адміністративна юстиція в Україні– становлення та розвиток // Від громадянського суспільства –до правової держави: тези доп. IV Між. наук. –практ. конф.–Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2009.– С. 151–154.
 6. Рибалко Г. С. Прокурорський захист, як найбільш дієва форма захисту у соціально-правовому механізмі захисту прав та свобод людини і громадянина // Від громадянського суспільства до правової держави: Мат. IV між. наук. практ. Конф (24 квітня 2009 р.). – Х., ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009, С. 148-150.
 7. Бондаренко О.О. Оскарження дій та процесуальних рішень слідчого і прокурора як гарантія захисту прав і законних інтересів особи у кримінальному судочинстві // Від громадянського суспільства – до правової держави: Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. – С. 256-259.
 8. Бондаренко О.О. Проблемні питання оскарження до суду постанови про порушення кримінальної справи // Право і національна безпека: актуальні проблеми теорії та практики: Матеріали наук.-практ. конференції, 22 травня 2009 року, м. Харків / Редкол. С. Кучерина (гол. ред.), В. Столбов. – Х. : Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національної Юридичної Академії України імені. Я. Мудрого, 2009 – С. 185-187.
 9. Бондаренко О.О. Окремі аспекти участі педагога та лікаря у справах про злочини неповнолітніх // Сучасні напрямки профілактики та актуальні проблеми розслідування злочинів, що вчиняються неповнолітніми: матеріали наук.-практ. семінару (м. Харків, 30 трав. 2009 р.) / редкол.: Ю.П. Янович (голова) та ін. – Х. : Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2009 – С. 34-36.
 10. Руденко М. В. Удосконалення судової системи України: засоби формування // Від громадянського суспільства– до правової держави : тези доп. V Між. наук. –практ. конф. 23.04.2010 року.–Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2010.– С. 38–40.
 11. Рибалко Г. С. Розгляд заяв і скарг органами прокуратури як елемент конституційно-правового механізму забезпечення прав та свобод людини // Від громадянського суспільства до правової держави: Мат. V між. наук. практ. Конф (23 квітня 2010 р.). – Х., ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010, С. 240-242.
 12. Магда С. О.  До питання про Указ Президента України про введення надзвичайного стану // Від громадянського суспільства до правової держави: Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – С. 216-218.
 13. Бондаренко О.О. Порядок провадження у справах про суспільно небезпечні діяння, вчинені неповнолітніми, потребує удосконалення // Сучасні напрямки профілактики та актуальні проблеми розслідування злочинів, що вчиняються неповнолітніми: матеріали наук.-практ. семінару. (Харків, 16 квітня 2010 р.) / редкол.: Ю.П. Янович (голова) та ін.. – Х. : Харк. нац.. ун-т внутр. справ, 2010. – С. 25-26.
 14. Бондаренко О.О. Проблеми надання правової допомоги у кримінальному судочинстві // Від громадянського суспільства – до правової держави: Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. – С. 123-125.
 15. Бондаренко О.О., Степанюк Р.Л. Оцінювання та використання матеріалів ревізії при розслідуванні злочинів, пов’язаних із порушеннями бюджетного законодавства України // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць. Вип. 10. / Ред. кол. : М.Л. Цимбал, В.Ю. Шепітько, Л.М. Головченко та ін. – Х. : Право, 2010. – С. 68-73.
 16. Бондаренко О.О. До питання щодо надання правової допомоги свідку у кримінальному судочинстві // Досудове слідство та дізнання в органах внутрішніх справ: сучасний стан та шляхи удосконалення: матеріали наук.-практ. конференції. (Харків, 22 жовтня 2010 р.) / редкол.: Ю.П. Янович (голова) та ін.. – Х. : Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2010. – С. 122-124.
 17. Магда С. О.  Право особи на судовий захист в умовах надзвичайного стану / С.О. Магда // Від громадянського суспільства до правової держави:Теорія та практика протидії злочинності: VI Міжнародна науково-практична конференція. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – С. 114-115.
 18. Рибалко Г. С. Функція прокуратури з нагляду за додержанням і застосуванням законів: європейські та українські погляди // Від громадянського суспільства до правової держави: Мат. V між. наук. практ. Конф (15 квітня 2011 р.). – Х., ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011, С. 163-164.
 19. Рибалко Г. С. Правові основи правозахисної діяльності органів прокуратури // Юридична осінь 2011 року: збірник тез доповідей та наукових повідомлень уч. всеук. наук. практ. конф.молодих учених та здобувачів (9 листопада 2011 р.). – Х. – НУ «Юридична академія імені Ярослава Мудрого», 2011. С. 97-100.
 20. Бондаренко О.О.Забезпечення процесуальних прав учасників кримінального судочинства під час призначення та проведення судової експертизи // Від громадянського суспільства – до правової держави: Теорія та практика протидії злочинності: VІ Міжнародна науково-практична конференція, 15 квітня 2011 р., м. Харків: Збірник тез доповідей. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. – С. 21-23.
 21. Бондаренко О.О. Деякі питання вилучення та відібрання зразків для експертного дослідження у кримінальному судочинстві // Теорія та практика кримінального судочинства : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 20-21 травня 2011 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т. внутр. справ, Навч.-наук. ін-т підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання, каф. кримінального процесу. – Х. : ТИТУЛ, 2011. – С. 95-97.
 22. Бондаренко О.О. Питання удосконалення правового регулювання використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві // Проблеми реформування кримінально-процесуального та кримінального законодавства України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 14 жовт. 2011 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінологічна асоціація України. – Х. : ХНУВС, 2011 – C. 45-48.
 23. Музичук О.М., Голубов А.Є., Степанюк Р.Л., Бондаренко О.О., Рось Г.В., Тучак Р.М. Рекомендації з реалізації пропозицій Головного слідчого управління МВС України з удосконалення порядку реагування на заяви та повідомлення про вчинення злочинів, їх розкриття й розслідування // Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України : зб. наук. праць факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання ХНУВС за 2011 рік / за заг. ред. академіка НАПрН України, д-ра юрид. наук, проф. О.М. Бандурки. – Х. : 2012. – С. 15-31.
 24. Бондаренко О.О., Тучак Р.М., Ізбаш К.С. Методичні рекомендації щодо розкриття та розслідування злочинів за фактами умисного знищення або пошкодження об’єктів житлово-комунального господарства // Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України : зб. наук. праць факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання ХНУВС за 2011 рік / за заг. ред. академіка НАПрН України, д-ра юрид. наук, проф. О.М. Бандурки. – Х. : 2012. – С. 404-410.
 25. Бондаренко О.О., Тучак Р.М. Пропозиції до методичних рекомендацій щодо особливостей розслідування кримінальних справ про злочини, пов’язані з дослідженням відомостей, що становлять державну таємницю // Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України : зб. наук. праць факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання ХНУВС за 2011 рік / за заг. ред. академіка НАПрН України, д-ра юрид. наук, проф. О.М. Бандурки. – Х. : 2012. – С. 454-463.
 26. Бондаренко О.О., Глобенко Г.І., Рось Г.В., Бараш Є.Ю. Пропозиції до методичних рекомендацій щодо особливостей розслідування кримінальних справ, у яких застосовано заходи безпеки до осіб, котрі беруть участь у кримінальному судочинстві // Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України : зб. наук. праць факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання ХНУВС за 2011 рік / за заг. ред. академіка НАПрН України, д-ра юрид. наук, проф. О.М. Бандурки. – Х. : 2012. – С. 464-489.
 27. Бондаренко О.О., Сінькевич Б.П. Пропозиції з питань провадження протокольної форми досудової підготовки матеріалів // Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України : зб. наук. праць факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання ХНУВС за 2011 рік / за заг. ред. академіка НАПрН України, д-ра юрид. наук, проф. О.М. Бандурки. – Х. : 2012. – С. 492-493.
 28. Ахтямов О.Ф., Янович Ю.П., Лукаш С.С., Бондаренко О.О., Пазинич Т.А. Закон України «Про систему органів досудового слідства і статус слідчих» // Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України : зб. наук. праць факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання ХНУВС за 2011 рік / за заг. ред. академіка НАПрН України, д-ра юрид. наук, проф. О.М. Бандурки. – Х. : 2012. – С. 623-647.
 29. Юхно О.О., Бондаренко О.О., Глобенко Г.І., Єдин Р.В., Захарченко О.В., Кочура А.В., Романюк В.В., Рось Г.В., Сичов С.О., Тучак Р.М., Чича Р.П. Зауваження та пропозиції до проекту Кримінального процесуального кодексу України від 13 січня 2012 року // Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України : зб. наук. праць факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання ХНУВС за 2011 рік / за заг. ред. академіка НАПрН України, д-ра юрид. наук, проф. О.М. Бандурки. – Х. : 2012. – С. 653-658.
 30. Руденко М. В. Загальна характеристика повноважень прокурора за проектом нового КПК України //  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції  «Актуальні проблеми реформування кримінального процесуального законодавства та удосконалення діяльності правоохоронних і судових органів України», Луганськ, 2012. - С. 23-28.

 

Наукова співпраця

Працівники кафедри беруть участь у підготовці науково-педагогічних кадрів.

Так, завідуючий кафедрою М. В. Руденко є членом спеціалізованої вченої ради Д 64.086.03 із захисту докторських дисертацій у Національному університеті «Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Є членом спеціалізованої вченої ради Д.26.730.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук у Національній академії прокуратури України.

Упродовж багатьох років є членом Науково-методичної ради при Генеральній прокуратурі України, членом редакційної колегії журналів «Право України»; «Вісник прокуратури», «Вісник Національної академії прокуратури України»; «Вісник господарського судочинства»; «Юридична Україна»; «Наука та правоохорона»; головний редактор журналу «Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Право».

Наукові розробки кафедри використовуються під час навчального процесу відповідно до вимог Болонського процесу.